AUDIO

Rebecca Clarke - Sonata na altówkę i fortepian:
 1. Impetuoso / 2. Vivace / 3. Adagio
Maria Koszewska - Wajdzik - fortepian

Wolfgang Amadeusz Mozart - Symfonia koncertująca Es-dur  LIVE
Marta PawƂowska - skrzypce
Orkiestra symfoniczna Filharmonii PoznaƄskiej
 

Jan Sebastian Bach -  Sonata Gambowa D-dur BWV 1028
1. Adagio / 2. Allegro / 3. Andante / 4. Allegro
Maria Koszewska - Wajdzik - fortepian
 

Dymitr Szostakowicz - Sonata na altówkę i fortepian
2. Allegretto
Filip WaƂcerz - fortepian
 

Tomasz Praszczałek - Im Augenblick LIVE
Jakub Drygas - klarnet

 

 

       

Designed and Developed: web.manya@yahoo.com